layoutelementlayoutelement
 
Randers

Fremtidens byrum - gentænk løsningerne

Torsdag den 21. og fredag den 22. september 2017 afholder Urban Lab konference med fokus på fremtidens byrum.

I mange byer er der store planer for byomdannelse. Gamle industrikvarterer og forsømte bycentre er under transformation. Ambitionerne om vellykkede byrum, byliv og aktiviteter er høje. Det er dog langt fra sikkert, at forandringerne bliver vellykkede. Det velfungerende byrum og efterstræbte byliv er nemlig ikke så nemt at skabe, som at drømme om.

Men der findes succeshistorier. I sammenstødet mellem forskellige interessenter og forskellige fagligheder opstår nogle gange den vellykkede transformation.

Det sker f.eks. når:

 • Kunstneriske eksperimenter skubber byplanlægningen i en ny retning
 • Antropologen, lydeksperten og scenografen bidrager med ny viden, der udfordrer vante opfattelser
 • Den midlertidige aktivitet sætter spor i den fremtidige by-transformation, og får developere til at se nye muligheder og udfordrer kommunens stræben efter permanente løsninger
 • Det lykkes politikere og embedsmænd at facilitere processer, som giver både borgere og investorer et helt nyt blik på deres by og dens muligheder.

 

BYUDVIKLINGS-KONFERENCE PÅ FÆNGSLET I HORSENS

Torsdag den 21. og fredag den 22. september 2017 afholder Urban Lab en konference med fokus på fremtidens byudvikling, og hvordan løsningerne kan gentænkes - bl.a. gennem tværfaglige sammenstød.

På konferencen vil en lang række oplægsholdere bidrage til diskussionen om, hvordan vi bedst muligt sikrer fremtidens byrum og det efterstræbte byliv.

Mød bl.a.:

 • Lene Tranberg, arkitekt og partner, tegnestuen Lundgaard & Tranberg
 • Jonathan Falkingham, arkitekt, grundlægger og kreativ direktør, Urban Splash, Manchester
 • Kasper Eistrup, billedkunstner og musiker
 • Bjørn Nørgaard, professor og billedhugger
 • Rune Kilden, byudvikler
 • Dan Stubbegaard, arkitekt og kreativ direktør, COBE
 • Ulrikke Neergaard, museumsdirektør, KØS
 • Jakob Vengberg Sevel, museumsinspektør, ARoS
 • Randi & Katrine, kunstnerduo
 • Søren Taaning, billedkunstner og formand, Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst

Under konferencen vil Jens Kvorning (prof. og centerleder, Center for byplanlægning, Arkitektskolen København) og Søren Møller Christensen (antropolog og partner, Carlberg | Christensen) fungere som moderatorer.

Som led i konferencen indvies et nyt kunstnerisk værk skabt af kunstner Jesper Dalgaard med støtte fra Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, Kulturregion Østjysk Vækstbånd og Urban Lab. Kunstværket opstilles på parkarealet foran FÆNGSLET med henblik på at teste konkrete visioner for området, heriblandt at åbne området op som bypark og invitere beboere fra nærområdet indenfor.

TID & STED
Konferencen afholdes torsdag og fredag den 21.-22. september 2017 på FÆNGSLET, Fussingsvej 8, 8700 Horsens.

Konferencen afholdes torsdag kl. 9.30-18.00 og fredag kl. 9.00-15.00. Derudover afholdes en fælles netværksmiddag torsdag kl. 19.00-22.30 på FÆNGSLET.

PROGRAM

Se det fulde program hér.

POLITISK PROGRAM (forbeholdt politikere)

Som del af konferencen afholdes et særlig politisk program rettet mod politikere i kommuner, regioner og landspolitik. Hér er det bl.a. muligt at få inspiration til fremtidens byudvikling gennem inspirerende oplæg af bl.a. Jonathan Falkingham (Urban Splash), Dan Stubbegaard (COBE) og Rune Kilden (developer) - og ikke mindst deltage i et byudviklingsspil, som italesætter forskellige faser i den nutidige byudvikling.

Det politiske program afholdes torsdag kl. 13.00-18.00.

 

NETVÆRKSMIDDAG

Som afslutning på programmet torsdag den 21. september afholdes en fælles netværksmiddag på FÆNGSLET. Netværksmiddagen afholdes på FÆNGSLET fra kl. 19.00 - 22.30.

PRIS

Der udbydes en samlet konference pakke med deltagelse i hele konferencen (21. og 22. sep.) inkl. netværksmiddag og med mulighed for at til- eller fravælge overnatning. Derudover udbydes et særligt politisk program torsdag, kl. 13.00-18.00 med mulighed for tilmelding til netværksmiddag. Studerende kan tilmelde sig konferencen, og vil få tildelt eventuelt ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb.

Se priser for de enkelte modeller nedenfor:

 1. Deltagelse i konferencen begge dage (21. og 22. sep. 2017): 2350 kr. (ex. moms)Prisen inkluderer konference-afviklingen begge dage inkl. forplejning, overnatning og netværksmiddag torsdag aften.
 2. Deltagelse i konferencen begge dage (21. og 22. sep. 2017) uden overnatning: 1950 kr. (ex. moms). Prisen inkluderer konference-afvikling begge dage inkl. forplejning og netværksmiddag torsdag aften.
 3. Deltagelse i politisk program (torsdag d. 21. sep., kl. 13.00-18.00): 550 kr. (ex. moms). Prisen inkluderer deltagelse i det politiske program inkl. forplejning.
 4. Deltagelse i politisk program inkl. netværksmiddag (torsdag d. 21. sep., kl. 13.00-22.30): 900 kr. Prisen inkluderer deltagelse i det politiske program inkl. forplejning og netværksmiddag torsdag aften.

Studerende kan tilmelde sig konferencen til 800 kr. og vil få tildelt eventuelle ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb. Prisen inkluderer deltagelse i konferencen begge dage inkl. forplejning, excl. netværksmiddag og overnatning.

TILMELDING

Tilmeldingsfristen er udløbet.

For en plads på venteliste, kontakt Henriette W. Ipsen på hip(a)horsens.dk

 

Konferencen præsenteres i samarbejde med Aarhus 2017, Region Midtjylland, Statens Kunstfond og Kulturregion Østjysk Vækstbånd.

 

OM URBAN LAB

Siden 2013 har Urban Lab, i regi af Aarhus Kulturhovedstad 2017, arbejdet med at finde gentænkte løsninger for fremtidens byrum. Den 21. og 22. september 2017 præsenterer Urban Lab nogle af de senere års mest vellykkede tværfaglige sammenstød, der på hver sin måde har bidraget til, at forsømte områder er blevet transformeret til levende byrum. Fra små lokale projekter til store regionale forandringer. Både nationalt og internationalt.

 
 


Horsens Kommunes byvåben

Urban Lab

Tone Lassen - Styregruppen i Urban Lab
Rådhustorvet 4 - 8700 Horsens

Tlf.: 51562439

tone.lassen@randers.dk