layoutelementlayoutelement
 
Lys-lyd

Se lyset, hør lyden - udfold byens muligheder

Torsdag den 1. september 2016 afholdte Urban Lab konferencen "Se lyset, hør lyden - udfold byens muligheder" i Randers. På konferencen blev der bl.a. sat fokus på hvordan lys og lyd kan bruges strategisk i byplanlægning.

Som borgere tager vi ofte byens lys og lyde for givet. Vi nyder de stemningsskabende lys i den mørke tid og lyden af byens liv. Men hvis gaderne bliver for dunkle og byens lyde for høje, for hårde eller for lave, fornemmer vi hvordan vores sanser kommer i spil – vi bliver utrygge.

Byens rum er offentlige rum, som forener byen fysisk, mentalt og symbolsk. Vi forventer, at de fungerer både funktionelt og æstetisk. Det kræver et samspil mellem mange forskellige fagligheder.

I byplanlægningen er det derfor vigtigt at kunne afkode potentialer i byrummet, kende til effekten ved anvendelsen af lys og lyd i det enkelte byrum, have kendskab til de forskellige teknologier, som konstant udvikler sig, og samtidig håndtere en økonomisk ramme. Kan nye og billigere teknologier gøre det muligt at skabe nye byrum, hvor lys og lyd tilfører nye kvaliteter til byens rum – både fysisk, mentalt og symbolsk?

Urban Lab inviterede til konference torsdag den 1. september 2016 om anvendelse af lyd og lys i byens rum, herunder hvilken rolle lys og lyd spiller i byrummet og hvordan der kan arbejdes strategisk med lys og lyd i byudvikling. Konferencen blev afholdt i Helligåndshuset i Randers, hvor der blev præsenteret både teoretiske, kunstneriske og praktiske eksempler på brug af lys og lys i byudvikling.

 

På konferencen, som blev styret af Jens Kvorning, Professor og centerleder på Center for Byplanlægning på Kunstakademiets Arkitektskole i København, kunne man møde en lang række inspirerende oplægsholdere, heriblandt:

  • Felix Guttmann, Formand for Amsterdam Light Festival
  • Rune Nielsen, Arkitekt, ph.d. og partner i Kollision
  • Katja Bülow, lektor, Arkitektonisk Belysning, Kunstakademiets Arkitektskole
  • Flemming Madsen, Chefudvikler og leder af DOLL - det nationale Green Lab
  • Jesper Harding, partner i YOKE
  • Marie Koldkjær Højlund, lydkunstner og ph.d. studerende v/Inst. for Kommunikation og Kultur
  • Jacob Kreutzfeldt, ph.d., forsker og konsulent

Se programmet for dagen

Dagsprogram

Aftenprogram

 

Powerpoints fra oplægsholderne

NB: Materialet må ikke kopieres og/eller videreformidles uden forudgående aftale med hver enkelt oplægsholder.

Jens Kvorning, Introduktion til konferencen

Katja Bülow, Københavns Gadebelysning 2014

Flemming Madsen, Lys - bærende struktur i den smarte by

Felix Guttmann, Amsterdam Light Festival

Rune Nielsen, Interaktion i byrum mellem lys og borgere

Jesper Harding, Lys og lyd som æstetiske virkemidler

Marie Koldkjær Højlund, Design af dynamiske atmosfærer med lyd

Jacob Kreutzfeldt, Bylyd og byliv-begreber og metoder i analysen af lyd-miljøer

 

Opsamlende temahæfte om Lys og lyd

I forlængelse af konferencen er der produceret en temaudgivelse om Lys og Lyd i byudvikling, der samler op på oplægsholderens tekster og pointer fra dagen. Hent temaudgivelsen hér.

 
 


Horsens Kommunes byvåben

Urban Lab

Tone Lassen - Styregruppen i Urban Lab
Rådhustorvet 4 - 8700 Horsens

Tlf.: 51562439

tone.lassen@randers.dk