layoutelementlayoutelement
 
Fra konference om strategisk byledelse

Fra plan til (en helt anden) virkelighed - konference om byudviklingsstrategier og byledelse

Urban Lab afholdt onsdag den 10. juni 2015 en konference om byudviklingsstrategier og byledelse. På dagsordenen var blandt andet, hvordan kommuner kan håndtere langsigtede udviklingsstrategier og ikke mindst ledelsen undervejs - med andre ord: Hvordan kommer vi fra plan til (en helt anden) virkelighed?

Der er mange bump på vejen, når en større omdannelse af et byområde sættes i gang. Selv om visionerne er lagt ud i en masterplan, kan private investorer, politiske dagsordener eller usikkerhed om finansieringen føre projektet et helt andet sted hen end planlagt.

Det kan man som kommune forsøge at undgå ved at planlægge strategisk, med fokus på værdier og de usikkerheder den lange tidshorisont giver. Men vil man som planlægger eller politikker acceptere den uvished, en større fleksibilitet medfører?

Urban Lab afholdt derfor en konference den 10. juni 2015, som stillede skarpt på de udfordringer og 'bump', en byomdannelsesproces kan medføre. Konferencen indeholdt derudover også en introduktion til en række alternative værdibaserede byudviklingsstrategier, som konkrete redskaber til byomdannelsesprojekter.

På konferencen kunne man blandt andet møde følgende oplægsholdere:

  • Linda Palo, projektleder i Sundbyberg Kommune, Sverige
  • Thorsten Gödtel, HafenCity Hamburg GmbH
  • Kerstin Bergendal, kunstner
  • Benny Kahr Andersen, Kirk Property i Vejle
  • Anne Mette Boye, studielektor Arkitektskolen Aarhus, Platform Landscape and Urbanism
  • Uffe Steiner Jensen, civilingeniør og tidl. borgmester i Fredericia Kommune
  • Katinka Hauxner, bystrategisk rådgiver og direktør i Hauxner
  • Jens Kvorning, professor og centerleder på Center på Byplanlægning på Kunstakademiets Arkitektskole i København.

Konferencen blev afholdt på Biblioteket i Herning Kommune. Repræsentanter fra bl.a. 20 kommuner, diverse private virksomheder samt Region Midtjylland og Aarhus 2017 deltog på konferencen.

 

Powerpoints fra oplægsholderne

NB: Materialet må ikke kopieres og/eller videreformidles uden forudgående aftale med hver enkelt oplægsholder

Jens Kvorning: Introduktion til dagens program, problematikker og temaer

Uffe Steiner Jensen: Byudvikling i fællesskab - et politisk perspektiv

Thorsten Gödtel: HafenCity Hamborg - Byudvikling i mega skala

Anne Mette Boye: Byudviklingens akilleshæl?

Kerstin Bergendal: Park Lek

Linda Palo: Kommunal planlægning i Sundbyberg Kommune

Benny Kahr Andersen: Byudvikling i et investorperspektiv - kunsten som mediator

Katinka Hauxner: Strategisk byledelse - byudvikling i et uforudsigeligt terræn

 

Opsamlende folder om Byudviklingsstrategier og byledelse

Som opsamling på konferencen har Urban Lab fremstillet et temahæfte "Fra plan til (en helt anden) virkelighed", der samler op på oplægsholdernes tekster og pointer fra dagen. Temahæftet kan læses her.


Se det fulde program for konferencen.

 
 


Horsens Kommunes byvåben

Urban Lab

Tone Lassen - Styregruppen i Urban Lab
Rådhustorvet 4 - 8700 Horsens

Tlf.: 51562439

tone.lassen@randers.dk