Workshop 1

Konferencer

Urban Lab afholder som led i projektet en række konferencer og workshops med henblik på at finde værktøjer til at skabe fremtidens byrum.

De forskellige konferencer og workshops er for medarbejdere fra de otte deltagende kommuners byplanafdelinger og kulturafdelinger, samarbejdsparter samt aktører inden for byudvikling.

Hver konference har sit eget tema. Der præsenteres ny faglig viden bl.a. med internationale inputs. Samtidig vil der blive præsenteret analyser af områder i de deltagende byer ud fra konferencens tema.

Hver konference skal føre til afklaring af hver enkelt bys strategi i forhold til det behandledes tema og det konkrete byrum.

Som supplement til konferencerne gennemføres konkrete, midlertidige nedslag af kulturel og kunstneriske karakter i de deltagende byer med afsæt i de behandlede temaer.

Alle konferencer danner således ramme for en række kunstneriske nedslag og eksperimenter, som vil kunne opleves og erfares af borgere og besøgende i byrummet.

Læs mere om de forskellige temaer, og se en oversigt over konferencer og workshops her.Urban Lab

Tone Lassen - Styregruppen i Urban Lab
Rådhustorvet 4 - 8700 Horsens

Tlf.: 51562439

tone.lassen@randers.dk