layoutelementlayoutelement
 

Organisationsdiagram

Org-Tab

Urban Lab er organiseret i en styregruppe, en faggruppe/Advisory Board, en projektgruppe samt arbejds- og koordineringsgrupper. Styre- og faggruppe mødes på regelmæssig basis, mens arbejds- og koordinationsgrupperne nedsættes ad hoc i forbindelse med planlægning af konferencer og kunstneriske nedslag.

Download en liste over medlemmerne af styregruppen og faggruppen hér

 
 


Horsens Kommunes byvåben

Urban Lab

Tone Lassen - Styregruppen i Urban Lab
Rådhustorvet 4 - 8700 Horsens

Tlf.: 51562439

tone.lassen@randers.dk