Streetbane RĂ„dhustorvet
Midlertidig street bane ved Rådhuset i Horsens (Foto Hanne Nielsen)

Om Urban Lab

Urban Lab fokuserer på fremtidens byrum. Hvad skal byer tilbyde i fremtiden og hvordan udvikler vi fremtidens byrum, så de er interessante at opholde og bevæge sig i?

Der er et stærkere ønske om byliv end nogensinde før fra både borgere og politikere. Samtidig har bycentrene siden 60’erne mistet en række funktioner. Klassiske byaktiviteter som indkøb er fx ved at flytte over i den digitale verden. Spørgsmålet er derfor, hvilke behov byens rum skal dække i fremtiden? Det er disse udfordringer, der er baggrunden for Urban Lab.

Projektet tager afsæt i konkrete byomdannelses-projekter i otte deltagende byer i Region Midtjylland: Hammel (Favrskov Kommune), Herning Kommune, Holstebro Kommune, Horsens Kommune, Randers Kommune, Silkeborg Kommune, Viborg Kommune og Aarhus Kommune.

De deltagende kommuner har alle ambitioner om at omdanne byområder, det være sig midtbyen eller centralt beliggende tidligere industriområder. Byomdannelses-projekterne fokuserer alle på at etablere områder, der er præget af liv, og hvor der er plads til både fysisk bevægelse og kulturel udfoldelse. Nogle steder er fokus primært på at skabe hyggelige og trygge områder, andre steder er ambitionen også, at det planlagte byliv skal have et urbant element af kant og kvalitet.

Udfordringer og faldgruber i byomdannelse

Erfaringer fra andre tilsvarende projekter i resten af landet og i udlandet viser, at man ofte, til trods for de sympatiske intentioner, står overfor to enorme udfordringer/potentielle faldgruber:

  1. Kant og kvalitet er et centralt ønske i projekterne, og der søges derfor inspiration i skæve og sublime projekter, ofte i andre lande. For at leve op til de høje ambitioner hyres landets bedste arkitekter til projektet. I samspillet mellem kommunale planlæggere, særdeles dygtige arkitekter og udenlandske eksempel-projekter kuldsejler ambitionen om at skabe unikke byrum alt for ofte, og resultatet bliver i stedet en række projekter, der er sørgeligt ensartede.
  2. Projekterne er baseret på ukonkrete ideer om, hvordan det attråede byliv skabes. I skitseoplæggene nævnes det, at der er plads til caféer, og på arkitekttegningerne springer parkourudøverne livligt rundt. Men hvor mange fortorvscafeer er der plads til i en midtjysk provinsby? Og hvor mange dyrker egentlig parkour? Skal alle byrum være for alle – eller kan/tør vi lave byrum dedikeret til en bestemt målgruppe?

Med andre ord mangler der et svar på spørgsmålet ”Hvem skal helt præcist bruge byrummet hvornår, og hvad skal få dem til at gøre det?”

Målet med Urban Lab er, at de planlagte omdannelses-projekter rent faktisk lykkes i deres ambition om at skabe byliv. Det skal ske ved at tage udgangspunkt i områdernes kulturelle ressourcer, det vil sige:

  • En kulturhistorie og en lokal stedsidentitet, der mere eller mindre synligt er til stede
  • De mennesker, der bruger områderne, eller kan tænkes at ville bruge områderne – dette gør forskellige former for borger-/brugerinddragelse til et kerneelement i projektet.

8 midtjyske kommuner - 8 omdannelses-projekter

Urban Lab er et kompetenceudviklingsprojekt og et innovationsprojekt. Målet er at finde værktøjer til at skabe byrum, der er interessante for individerne og som kan skabe fælles liv.

Projektet løber fra 2013 til 2017, hvor der gennemføres en række analyser og konferencer for forskellige nøgleaktører. Derudover vil der ske nedslag i konkrete byrum, hvor en række bylivsgreb afprøves ved midlertidige projekter af kulturel og kunstnerisk art. Både kunst og midlertidighed er altså kerneelementer i Urban Lab-projektet.Urban Lab

Tone Lassen - Styregruppen i Urban Lab
Rådhustorvet 4 - 8700 Horsens

Tlf.: 51562439

tone.lassen@randers.dk